Staroegyptská splečnost bývá přirovnávána k pyramidě. na vrcholu stál faraon a nejníže zemědělské obyvatelstvo
   Během bezmála čtyř tisíce let dlouhého vývoje prošla společnost mnoha změnami. Vzestup zemědělské výroby a její rozšíření do dříve neobývaných oblastí v tzv. vnitřní kolonizaci země doprovázel rozvoj řemesel a obchodu. Tomu všemu dopomohlo zavedení písma. Tento jev zapříčinil rychlý rozvoj a formování staroegyptského státu. Dochází k zakládání měst a rozvoji složitého náboženství a s ním spojený rozvoj myšlení, architektury a umění. Rozvíjel se také soukromý sektor, zejména od 5. dynastie, kdy řemeslníci již nepracují výhradně pro stát, ale také pro provinční šlechtu.
    Významně se podílel na vývoj také obchod a to především se zahraničím. Již za Staré říše pronikaly karavany do zemí Puntu. Vyváželi se řemeslné výrobky a dováželo se zejména kůže divokých zvířat, slonovinu, eben, myrhu, koření a jiné. Také byly velmi čilé obchody s oblastí Syro-Palestiny. Dováželo se hlavně ebnové dřevo, stříbro cín aj.