a těchto stránkách se pokusím vylíčit spletitou a mystikou opředenou staroegyptskou civilizaci. Ta i dnes po letech bádání mnoha archeologů nebo jiných badatelů je velká neznámá a odhaluje nám svá tajemství jen velmi pozvolna. Egyptská kultura je velmi obsáhlá a obtížně pochopitelná jako celek, proto se zde budu snažit obecně shrnout malé střípky pro nás již známých věcí a doufat, že tak složím složitý obrazec dějin odehrávajíci po mnoho tisice let kolem posvátné a životodárné řeky Nilu. Národ synů Kemetu byl velmi málo ovlivněn cizími kulturami, avšak ty ostatní jako helénská čerpaly zde odedávna moudrost a technickou zdatnost. Přesto nikde jinde se nesetkáme s tolika nespecifikovanými termíny jako nevíme, snad nebo pravděpodobně. To vše,ale také stručně popíši zde, a proto buďte shovívaví k tomuto pokusu a berte je jen jako nástin událostí tehdejší doby.
-autor-


aktualizace 13. 4. 2008
Změna chybného zobrazování stránek

Náměty, dotazy a připomínky mi posílejte prosím na:
VlkMar@seznam.cz